Start Materiały PR Plakaty

 

Plakaty

Data
Autor
Tytuł
8-09.03.2012 P. Pęgiel, W. Funika (CYFRONET)
Self-healing Strategies in the AgeMon Monitoring System
8-09.03.2012
W. Funika, F. Szura, J. Kitowski (CYFRONET)
Data Storage Management Using AI Methods
13.01.2012
M. Zając (CYFRONET) Kalendarz PL-Grid na 2012 rok
28-29.11. 2011
P. Grabowski, T. Piontek (PCSS)
Dedykowane rozwiązania portalowe i usługi PL-Grid dla nanotechnologii
7-9.11.2011 E. Ciepiela, D. Harężlak, J. Kocot, M. Kasztelnik, J. Meizner, G. Dyk, P. Nowakowski, T. Gubała, T. Bartyński, M. Malawski, M. Bubak (CYFRONET)
GridSpace2 – Comprehensive Platform for Managing e-Science Applications
7-9.11.2011 W. Funika, K. Mazurek, W. Kruczkowski (CYFRONET) An Application Scaling System in Elastic Compute Cloud
7-9.11.2011 J. Meizner, E. Ciepiela, P. Nowakowski, J. Kocot, M. Malawski, M. Bubak (CYFRONET) A Security Solution for GridSpace2 Platform
7-9.11.2011 J. Dąbrowski, S. Feduniak, B. Baliś, T. Bartyński, W. Funika (CYFRONET) Automatic Proxy Generation and Load-Balancing-based Dynamic Choice of Services
7-9.11.2011 W. Funika, M. Janczykowski, K. Jopek, M. Grzegorczyk (CYFRONET) Towards Ontology-based Performance Monitoring of Multi-scale Applications
7-9.11.2011 W. Funika, F. Szura, J. Kitowski (CYFRONET) Automation of System Monitoring Based on Fuzzy Logic or Rules-Comparison of Two Designed Approaches with regard to Computational Infrastructures
7-9.11.2011 R. Słota, D. Nikołow, D. Król, K. Skałkowski, B. Kryza, M. Orzechowski, M. Wrzeszcz, J. Kitowski (CYFRONET) Storage QoS Provisioning in Grid Environment
12.09.2011
W. Funika, P. Koperek (CYFRONET)
Dynamic business metrics-driven provisioning of resources in cloud environments
21-22.06.2011
M. Tykierko, B. Balcerek, M. Uchroński, B. Szurgot, W. Waga (WCSS)
Intrusion protection system for HPC and GRID environments
1-3.06.2011
M. Stelmach, B. Kryza, R. Słota, J. Kitowski (CYFRONET)
Distributed Contract Negotiation System for Virtual Organizations
11-14.04.2011
P. Bała, M. Borcz, R. Kluszczyński, K. Benedyczak (ICM) How to share production resources using UNICORE and gLite
22.03.2011
M. Zając, Z. Mosurska (CYFRONET) Kalendarz PL-Grid na 2011 rok
10.03.2011
B. Bosak, J. Konczak, K. Kurowski, M. Mamoński, T. Piontek (PCSS)
Enabling Eclipse Parallel Tools Platform for QosCosGrid based e-Infrastructures
21.02.2011
R. Pająk, M. Zając, Z. Mosurska (CYFRONET) PL-Grid – Tools and Services (w formacie A3)
styczeń 2011
Agnieszka Kaczor-Tykierko (WCSS)
PL-Grid roll-up
18-20.10.2010
E. Ciepiela, D. Harężlak, J. Kocot, T. Bartyński, M. Kasztelnik, P. Nowakowski, T. Gubała, M. Malawski, M. Bubak (CYFRONET) Exploratory Programming in the Virtual Laboratory
11-13.10.2010
M. Bubak, B. Baliś, T. Bartyński, E. Ciepiela, W. Funika, T. Gubała, D. Harężlak, M. Kasztelnik, J. Kocot, M. Malawski, J. Meizner, P. Nowakowski, K. Rycerz (CYFRONET) Capabilities of the GridSpace2 Experiment Workbench
11-13.10.2010
W. Funika (CYFRONET), F. Szura (Instytut Informatyki AGH)
Automation of decision making for monitoring systems
11-13.10.2010
M. Radecki, W. Ziajka, M. Pawlik, T. Szymocha, M. Szelc, Ł. Flis, M. Tomanek, T. Szepieniec (CYFRONET)
PL-Grid enhancement for NGI tools
10-11.06.2010
P. Bała, M. Borcz (ICM)
Bioinformatics Applications in PL-Grid Project
31.05-2.06.2010
K. Benedyczak (ICM), N. Lamla (Forschungszentrum Jülich) UNICORE in PL-Grid project
31.03.2010
R. Pająk, M. Zając, Z. Mosurska (CYFRONET) PL-Grid - plakat techniczny
20.10.2009
M. Zając, Z. Mosurska (CYFRONET) Kalendarz PL-Grid na 2010 rok
12-14.10.2009 T. Szepieniec, M. Tomanek (CYFRONET) Grid Resource Bazaar: Efficient SLA Management
12-14.10.2009 W. Funika, B. Jakubowski, J. Jaroszewski (CYFRONET) Integration of the OCM-G Monitoring System into the MonALISA Infrastructure
12-14.10.2009 D. Król, W. Funika (CYFRONET)
Semantic-based SLA-oriented Performance Monitoring in the ProActive Environment
12-14.10.2009
M. Pomocka, P. Nowakowski, M. Bubak (CYFRONET)
Integrating EGEE Storage Services with the Virtual Laboratory
21.09.2009
R. Januszewski, A. Kaszuba (PCSS) Towards fault-tolerant grids with virtualization technology
21.09.2009 B. Palak (PCSS)
Migrating Desktop Platform - Framework for Grid Applications
9.09.2009
M. Zając, Z. Mosurska (CYFRONET) Polish Infrastructure for Supporting Computational Science in the European Research Space


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.