Start Materiały PR Prezentacje

 

Prezentacje

Data
Autor
Tytuł
Miejsce wygłoszenia
9.03.2012 K. Skałkowski, R. Słota, D. Król, M. Orzechowski, B. Kryza, J. Kitowski (CYFRONET)
Towards Scalable, Semantic-Based Virtualized Storage Resources Provisioning
KU KDM 2012, Zakopane
9.03.2012 T. Bartyński, E.Ciepiela, G. Dyk, T. Gubała, D. Harężlak, T. Jadczyk, M. Kasztelnik, J. Kocot, J. Meizner, M. Malawski, P. Nowakowski, M. Bubak  (CYFRONET)
GridSpace2 - Virtual Laboratory on Top of PL-Grid Computational Resources
KU KDM 2012, Zakopane
5.12.2011
W. Funika, M. Janczykowski, K. Jopek, M. Dudek, M. Grzegorczyk (CYFRONET)
Performance Monitoring and Analysis System for MUSCLE-based Applications
e-Science 2011 - Distributed Multiscale Computing 2011, Sztokholm, Szwecja
9.11.2011 M. Radecki, T. Szepieniec, T. Szymocha, M. Pawlik (CYFRONET) Services and Operations in PL-Grid
CGW'11, Kraków
9.11.2011 T. Szepieniec, M. Tomanek, M. Radecki, M. Bubak (CYFRONET) Implementation of Service Level Management in PL-Grid Infrastructure
CGW'11, Kraków
9.11.2011 T. Jadczyk, M. Malawski, M. Bubak, I. Roterman (CYFRONET) Examining Protein Folding Process Simulation and Searching for Common Structure Motifs in a Protein Family as Experiments in the GridSpace2 Virtual Laboratory
CGW'11, Kraków
9.11.2011 E. Ciepiela, L. Zaraska, G. Sułka (CYFRONET) GridSpace2 Virtual Laboratory Case Study: Implementation of Algorithms of Quantitative Analysis of the Grain Morphology in Self-Assembled Hexagonal Lattices according to Hillebrand Method
CGW'11, Kraków
8.11.2011 M. Teodorczyk, B. Balcerek (WCSS) Making X.509 Certificates Simple to Use in PL-Grid Project
CGW'11, Kraków
8.11.2011 B. Balcerek, B. Szurgot, M. Uchroński, W. Waga (WCSS) ACARM-ng – Next Generation Correlation Framework
CGW'11, Kraków
8.11.2011 M. Jarząb, J. Kosiński, K. Zieliński, S. Zieliński (CYFRONET) User-Oriented Provisioning of Secure Virtualized Infrastructure
CGW'11, Kraków
8.11.2011 B. Bosak, P. Kopta, K. Kurowski, M. Mamoński, T. Piontek (PCSS) New Capabilities in QosCosGrid Middleware for Advanced Job Managemen Advance Reservation and Co-allocation of Computing Resources
CGW'11, Kraków
8.11.2011 D. Harężlak, M. Kasztelnik, E. Ciepiela, M. Bubak (CYFRONET) Scripting Language Extensions Offered by the GridSpace Experiment Platform
CGW'11, Kraków
7.11.2011 M. Borcz, K. Benedyczak, R. Kluszczyński, G. Marczak, P. Bała, A. Padee, M. Filocha, M. Zdybek, M. Pawlik (ICM, CYFRONET) Training in the PL-Grid as Key Component to Attract Users to Grid e-Infrastructures
CGW'11, Kraków
7.11.2011 B. Balcerek, G. Frankowski, A. Kwiecien, A. Smutnicki, M. Teodorczyk (WCSS) Security Best Practices: Applying Defense-in-depth Strategy to Protect the NGI_PL
CGW'11, Kraków
7.11.2011 K. Benedyczak, R. Kluszczyński, M. Borcz, G. Marczak, P. Bała, M. Stolarek, R. Radecki, M. Filocha (ICM) Seamless Access to the PL-Grid e-Infrastructure Using UNICORE Middleware
CGW'11, Kraków
7.11.2011 A. Binczewski, M. Bluj, A. Cyż, M. Dwużnik, M. Filocha, Ł. Flis, R. Gokieli, J. Iwaszkiewicz, M. Kowalski, P. Lasoń, R. Lichwała, M. Łopuszynski, M. Magryś, P. Malecki, N. Meyer, K. Nawrocki, A. Olszewski, A. Oziębło, A. Padee, A. Padee, H. Pałka, M. Pospieszny, M. Radecki, R. Rowicki, M. Stolarek, T. Szepieniec, T. Szymocha, M. Turała, K. Wawrzyniak, W. Wiślicki, M. Witek, P. Wolniewicz (CYFRONET, ICM, PCSS) Polish Contribution to the Worldwide LHC Computing
CGW'11, Kraków
7.11.2011 J. Kitowski, K. Wiatr, T. Szepieniec, Ł. Dutka, M. Sterzel, M. Turała (CYFRONET) PL-Grid PLUS: Polish Roadmap toward Domain-specific Infrastructure for Supporting Computational Science in European Research Space
CGW'11, Kraków
13.10.2011
M. Borcz (ICM)
„R” w projekcie PL-Grid
Warszawski Zlot Użytkowników R
12.10.2011
Ł. Dutka, J. Kitowski (CYFRONET) PL-Grid: Innovative Grid Infrastructure for Scientific Research in European Space - Tools and Services
e-IRG Workshop, Poznań
19.09.2011
T. Szepieniec (CYFRONET) PL-Grid and Cyfronet
EGI Technical Forum 2011, Lyon, Francja
13.09.2011 R. Kluszczyński, P. Bała (ICM)
Parallel Version of Image Segmentation Algorithm Using Polygonal Markov Fields
PPAM 2011, Toruń
13.09.2011 B. Balis, M. Bubak, G. Dyk (CYFRONET) On-line Grid Monitoring Based on Distributed Query Processing
PPAM 2011, Toruń
12.09.2011 M. Stelmach, B. Kryza, J. Kitowski (CYFRONET) P2P Approach to Knowledge-based Dynamic Virtual Organizations Inception and Management
PPAM 2011, Toruń
12.09.2011
J. Kitowski, M. Turala, K. Wiatr, L. Dutka, M. Bubak, T. Szepieniec, M. Radecki, M. Sterzel, Z. Mosurska, R. Pajak, R. Slota (CYFRONET), K. Kurowski, B. Palak (PCSS), B. Balcerek (WCSS), P. Bala, M. Filocha (ICM), R. Tylman (TASK)
Polish Computational Research Space for International Scientific Collaboration
PPAM 2011, Toruń
29.08.2011 T. Szepieniec, J. Kocot (CYFRONET), T. Schaaf, O. Appleton, M. Heikkurinen, A. Belloum, J. Serrat-Fernandez, M. Metzker
On Importance of Service Level Management In Grids
Euro-Par 2011, Bordeaux, Francja
29.08.2011
B. Balis, R. Słota, J. Kitowski, M. Bubak (CYFRONET)
On-Line Monitoring of Service-Level Agreements in the Grid
Euro-Par 2011, Bordeaux, Francja
5.07.2011
P. Dziubecki, P. Grabowski, T. Kuczyński, T. Piontek, D. Szejnfeld (PCSS)
Wprowadzenie do użytkowania infrastruktury PL-Grid. Dedykowane rozwiązania portalowe i usługi PL-Grid dla nanotechnologii
V Krajowa Konferencja Nanotechnologii (NANO 2011), Gdańsk
18.06.2011 B. Balcerek, B. Szurgot, M. Uchronski, W. Waga (WCSS)
ACARM-ng: An Intrusion Protection System for HPC and Grid Environments
HP-CAST 16 Meeting and Conference, Hamburg, Niemcy
18.05.2011
B. Balcerek (WCSS)
Testy penetracyjne infrastruktury obliczeniowej w ramach projektu PL-Grid
Spotkanie Grupy PIONIER-CERT
14.04.2011
P. Dziubecki, P. Grabowski, M. Krysinski, T. Kuczynski, K. Kurowski, T. Piontek, D. Szejnfeld (PCSS)
New Science Gateways for advanced computing simulations and visualization using Vine Toolkit
The Second International Conference on Parallel, Distributed, Grid and Cloud Computing for Engineering (PARENG 2011), Ajaccio, Korsyka, Francja
6.04.2011
M. Bubak, B. Baliś, T. Bartyński, E. Ciepiela, W. Funika, T. Gubała, D. Harężlak, M. Kasztelnik, J. Kocot, M. Malawski, J. Meizner, P. Nowakowski, K. Rycerz (CYFRONET)
Wirtualne Laboratorium w PL-Grid: GridSpace
Collegium Medicum UJ, Kraków
30.03.2011
M. Sterzel, E. Ciepiela (CYFRONET) PL-Grid - infrastruktura obliczeniowa dla e-Nauki
Dzień Informacyjny pt. "Otwarte laboratoria, biblioteki, archiwa naukowe dla Naukowców", CTT Politechnika Krakowska, Kraków
10.03.2011 R. Słota, D. Król, K. Skałkowski, B. Kryza, D. Nikołow, J. Kitowski (CYFRONET)
FiVO/QStorMan: Toolkit for Supporting Data-Oriented Applications in PL-Grid
KU KDM 2011, Zakopane
10.03.2011 M. Bubak, B. Baliś, T. Bartyński, E. Ciepiela, W. Funika, T. Gubała, D. Harężlak, M. Kasztelnik, J. Kocot, M. Malawski, J. Meizner, P. Nowakowski, K. Rycerz (CYFRONET)
Experiments in GridSpace Virtual Laboratory – Principles and Examples
KU KDM 2011, Zakopane
10.03.2011 B. Bosak, P. Kopta, K. Kurowski, M. Mamoński, T. Piontek (PCSS)
QosCosGrid – a New Middleware for Large-Scale Parallel Simulations in PL-Grid
KU KDM 2011, Zakopane
10.03.2011 P. Dziubecki, P. Grabowski, M. Krysiński, T. Kuczyński, K. Kurowski, T. Piontek, D. Szejnfeld (PCSS)
New Science Gateways for Advanced Computing Simulations and Visualization Using Vine Toolkit in PL-Grid
KU KDM 2011, Zakopane
10.03.2011 T. Szepieniec, M. Radecki (CYFRONET)
User-Oriented Extensions to PL-Grid Infrastructure Coming Soon
KU KDM 2011, Zakopane
10.03.2011 M. Sterzel (CYFRONET)
Polish Grid Infrastructure – the Research Space for Scientists
KU KDM 2011, Zakopane
10.03.2011 J. Kitowski, Ł. Dutka (CYFRONET)
PL-Grid: Modern Computing Infrastructure in European Research Space
KU KDM 2011, Zakopane
23.02.2011
M. Turała (CYFRONET)
Grid komputerowy dla nauki
Konwersatorium Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Katowice
2.12.2010 M. Krakowian, M. Radecki, T. Szepieniec, T. Szymocha, M. Tomanek (CYFRONET) Operacyjność infrastruktury PL-Grid w kontekście rekomendacji ITIL (R)
II konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje, Wrocław
2.12.2010 M. Bubak, B. Baliś, T. Bartyński, E. Ciepiela, W. Funika, T. Gubała, D. Harężlak, M. Kasztelnik, J. Kocot, M. Malawski, J. Meizner, P. Nowakowski, K. Rycerz (CYFRONET) The Capabilities of the GridSpace2 Experiment Workbench
II konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje, Wrocław
2.12.2010 J. Kitowski, D. Król, B. Kryza, D. Nikołow, K. Skałkowski, R. Słota (CYFRONET) Jakość dostępu do danych w środowiskach obliczeniowych typu Grid na przykładzie środowiska PL-Grid
II konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje, Wrocław
2.12.2010 B. Szurgot (WCSS)
Prezentacja systemu ACARM-ng
II konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje, Wrocław
2.12.2010 T. Nowak (PCSS)
Badania poziomu bezpieczeństwa portalu dostępowego do infrastruktury projektu PL-Grid
II konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje, Wrocław
2.12.2010 M. Rzepka (PCSS) Monitorowanie bezpieczeństwa złożonych infrastruktur przy pomocy systemu SARA
II konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje, Wrocław
1.12.2010
I. Wawrzyniak (WCSS)
Wirtualizacja w klastrach obliczeniowych
II konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje, Wrocław
1.12.2010
B. Balcerek (WCSS)
Badanie bezpieczeństwa infrastruktury
sieciowej
II konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje, Wrocław
25.11.2010
K. Wiatr (CYFRONET) Superkomputery wsparciem nowoczesnych projektów badawczych
Konferencja: "Superkomputery a nowoczesne projekty badawcze", Warszawa
8.11.2010
J. Kitowski (CYFRONET) Structure and Recent Advancements of National Grid Infrastructure In Poland (PL-Grid)
6th International Workshop on Grid Computing for Complex Problems GCCP 2010, Bratysława, Słowacja
28.10.2010
P. Nowakowski (CYFRONET) Polish National Grid Initiative PL-Grid and its GridSpace2 Virtual Laboratory
eChallenges e-2010, Warszawa
25.10.2010
M. Sterzel (CYFRONET)
PL-Grid – Przyjazna Infrastruktura Obliczeniowa dla e-Nauki
Dzień Otwarty Cyfronetu, Kraków
13.10.2010
W. Funika, F. Szura (CYFRONET)
Automation of decision making for monitoring systems CGW'10, Kraków
11.10.2010
B. Bosak, P. Kopta, K. Kurowski, M. Mamoński, T. Piontek (PCSS)
Development and deployment of QosCosGrid (QCG) infrastructure for large-scal complex system simulations in PL-Grid
CGW'10, Kraków
11.10.2010
D. Król, B. Kryza, K. Skałkowski, D. Nikołow, R. Słota, J. Kitowski (CYFRONET) QoS provisioning for data-oriented applications in PL-Grid CGW'10, Kraków
11.10.2010
M. Bubak, E. Ciepiela, J. Kocot, J. Meizner, P. Nowakowski (CYFRONET) The Capabilities of the GridSpace2 Experiment Workbench
CGW'10, Kraków
11.10.2010
B. Palak (PCSS)
Interoperation between production grids using high-level environments
CGW'10, Kraków
11.10.2010
T. Szepieniec, M. Radecki, M. Tomanek, M. Bubak (CYFRONET)
Towards Service Level Management in PL-Grid
CGW'10, Kraków
11.10.2010
M. Radecki, T. Szepieniec, M. Krakowian, T. Szymocha, M. Zdybek, D. Harężlak, J. Andrzejewski (CYFRONET)
Operations in PL-Grid
CGW'10, Kraków
11.10.2010 J. Kitowski (CYFRONET) Recent advancements of National Grid Infrastructure in Poland (PL-Grid)
CGW'10, Kraków
25.09.2010
Wojciech Wiślicki (ICM)
Grid – globalny system przetwarzania danych
Instytut Problemów Jądrowych im. A. Soltana, Świerk
21.09.2010
E. Ciepiela, J. Kocot (CYFRONET) PL-Grid i jego Wirtualne Laboratorium dla nauk społeczno-gospodarczych
Szkoła Symulacji Systemów Gospodarczych 2010, Kudowa-Zdrój
15.09.2010
M. Niezgódka, M. Filocha (ICM)
Future of science is built on data, information and computing: is this True?
V Konferencja Doktorantów i Młodych Naukowców „Młodzi naukowcy wobec wyzwań współczesnej techniki”, Warszawa
2.09.2010
Wojciech Wiślicki (ICM)
Technologie komputerowe w badaniach naukowych
Ośrodek Kulturalny Pogranicze, Sejny
22.07.2010
P. Bała, M. Borcz (ICM)
Kaskady zadań w środowisku gridowym UNICORE
Warsztaty naukowe MASYW 2010, Tleń nad Wdą
24.06.2010
M. Bubak, Ł. Dutka, J. Kitowski, Z. Mosurska, R. Pajak, M. Radecki, M. Sterzel, T. Szepieniec (CYFRONET) PL-Grid – Status and Plans. The first functioning National Grid Initiative in Europe
HPC 2010, Cetraro, Włochy
16.06.2010
M. Malawski, E. Ciepiela (CYFRONET) Wirtualne Laboratorium PL-Grid
Seminarium Zakładu Bioinformatyki i Telemedycyny CM UJ, Kraków
22.05.2010 M. Sterzel (CYFRONET) Polska Infrastruktura Gridowa - przestrzeń badawcza dla użytkowników
MCSB 2010, Kraków
22.05.2010
M. Malawski, E. Ciepiela, T. Gubała, P. Nowakowski, D. Harężlak, M. Kasztelnik, J. Kocot, T. Bartyński, M. Bubak (CYFRONET) The PL-Grid Virtual Laboratory in the Life Sciences Domain
MCSB 2010, Kraków
13.05.2010
D. Król, D. Nikołow, W. Funika, R. Słota, J. Kitowski (CYFRONET) Policy Driven Data Management in PL-Grid Virtual Organizations
INGRID 2010, Poznań
13.04.2010
M. Sterzel, P. Lasoń, Ł. Flis, K. Noga, Ł. Kitowski (CYFRONET) Ab initio grid chemical software ports – transferring knowledge from EGEE to Polish NGI
EGEE USer Forum, Uppsala, Szwecja
18.03.2010 T. Szepieniec, M. Radecki, M. Sterzel (CYFRONET) Polish Grid Infrastructure - the research space for users
KU KDM 2010, Zakopane
18.03.2010 P. Nowakowski, E. Ciepiela, T. Gubała, M. Malawski, and M. Bubak (CYFRONET) Support for the Full e-Experimentation Cycle in the Virtual Laboratory Infrastructure
KU KDM 2010, Zakopane
18.03.2010 K. Rycerz, M. Bubak (CYFRONET) Component Approach to Distributed Multiscale Simulations
KU KDM 2010, Zakopane
18.03.2010 M. Malawski, E. Ciepiela, T. Gubała, P. Nowakowski,  D. Harężlak, M. Kasztelnik, J. Kocot, T. Bartyński, M. Bubak (CYFRONET) GridSpace Based Virtual Laboratory for PL-Grid Users KU KDM 2010, Zakopane
18.03.2010 J. Meizner, M. Malawski, M. Bubak (CYFRONET) Secure Access to Shibboleth Protected Clusters
KU KDM 2010, Zakopane
18.03.2010 D. Harężlak, J. Kocot, K. Noga, M. Sterzel, T. Szepieniec, M. Bubak (CYFRONET) Virtual Laboratory for in-silico experiments in Computational Chemistry
KU KDM 2010, Zakopane
18.03.2010 M. Malawski, T. Gubała, T. Jadczyk, K. Prymula, M. Bubak (CYFRONET), I. Roterman (UJ)
Applications with Rich User Interface Powered by the GridSpace Virtual Laboratory
KU KDM 2010, Zakopane
18.03.2010
J. Kitowski, Ł. Dutka (CYFRONET) Development of Polish Grid Infrastructure - PL-Grid - in the European Research Space
KU KDM 2010, Zakopane
2.03.2010
T. Szepieniec, M. Radecki (CYFRONET) Moving from ROC to NGI: Exercise with NGI-PL
EGEE to EGI Transition Meeting: User Community & Operations, Amsterdam, Holandia
26.02.2010
M. Stolarek (ICM)
Środowiska gridowe (projekt PL-Grid)
Dzień ICM na Wydziale Matematyki, Mechaniki i Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa
26.02.2010
M. Sterzel (CYFRONET) Polska infrastruktura informatycznego wspomagania nauki  w europejskiej przestrzeni badawczej – PL-GRID Wydział Chemii UJ, Zespół Katalizy i Fizykochemii Ciała Stałego, Kraków
29.01.2010
M. Sterzel, D. Harężlak (CYFRONET) Polska infrastruktura informatycznego wspomagania nauki  w europejskiej przestrzeni badawczej – PL-GRID
IFJ PAN, Kraków
11.12.2009 M. Sterzel (CYFRONET) Polska infrastruktura informatycznego wspomagania nauki  w europejskiej przestrzeni badawczej – PL-GRID Wydział Fizyki AGH, Kraków
10.12.2009 K. Noga (CYFRONET) Polska infrastruktura informatycznego wspomagania nauki  w europejskiej przestrzeni badawczej – PL-GRID Wydział Chemii UJ, Kraków
26.11.2009
J. Kitowski, K. Wiatr, M. Bubak , M. Turała, Ł. Dutka, Z. Mosurska (CYFRONET) Polish Infrastructure for Supporting Computational Science in the European Research Space
CMS’09 Computer Methods and Systems, Kraków
16.11.2009
J. Kitowski, Ł. Dutka (CYFRONET) Rozwój Polskiej Infrastruktury Gridowej w ramach Projektu PL-Grid
Dzień Otwarty Cyfronetu, Kraków
12.11.2009
M. Stolarek (ICM)
I Ty możesz zostać petasymulantem
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski, Zakład Optyki Informacyjnej, Warszawa
5.11.2009
M. Sterzel (CYFRONET) Polska infrastruktura informatycznego wspomagania nauki  w europejskiej przestrzeni badawczej – PL-GRID
Wydział Chemii UJ w Zakładzie Chemii Teoretycznej, Kraków
4.11.2009
J. Kitowski (CYFRONET) Aktualne postępy i osiągnięcia Polskiej Inicjatywy Gridowej w ramach Projektu PL-Grid
Konferencja i3: internet - infrastruktury - innowacje, Poznań
14.10.2009
I. Wawrzyniak (WCSS)
Virtualization - What Can We Learn from Commercial Datacenters?
CGW'09, Kraków
13.10.2009 P. Dziubecki, K. Kurowski, D. Szejnfeld, D. Tarnawczyk, M. Wolniewicz (PCSS)
Vine Toolkit - a Uniform Access and Portal Solution to Existing Grid Middleware Services
CGW'09, Kraków
12.10.2009
J. Kitowski (CYFRONET) Status and Current Achievements of PL-Grid Project
CGW'09, Kraków
12.10.2009 M. Radecki, T. Szepieniec, L. Flis, M. Krakowian, M. Tomanek, W. Ziajka (CYFRONET) Operational Architecture of PL-Grid Project
CGW'09, Kraków
4.10.2009
M. Borcz (ICM UW /  Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń)
Gridbean for R. Grid Computing with R
Wydział Matematyki Informatyki i Mechaniki UW, Warszawa
10.09.2009
J. Kitowski (CYFRONET) National Grid Initiative in Poland for supporting Computational Science in the European Research Space
XII International Symposium on Nuclear Electronics and Computing (NEC'2009), 7-14.09.2009, Varna, Bułgaria
9.09.2009
M. Sterzel (CYFRONET) Polska infrastruktura informatycznego wspomagania nauki  w europejskiej przestrzeni badawczej – PL-GRID
Drugie Konwersatorium Chemii Medycznej, Lublin, Polska
17.06.2009
N. Meyer (PCSS)
Integration of national and European e-Infrastructure
Grids and e-Science workshop, Santander, Hiszpania
10-13.05.2009
J. Kitowski (CYFRONET) PL-Grid: National Grid Initiative in Poland - Structure and Status - BigView
HP-CAST, Madryt, Hiszpania
27.10.2008
J. Kitowski (CYFRONET) Polski Grid: Ogólnopolska Infrastruktura Gridowa dla Nauki Dzień Otwarty Cyfronetu, Kraków
13.10.2008
J. Kitowski (CYFRONET) Structure and Status of National Grid Initiative in Poland
CGW'08, Kraków
12.11.2007 J. Kitowski (CYFRONET) Polski Grid: Ogolnopolska Infrastruktura Gridowa  dla Nauki Dzień Otwarty Cyfronetu, Kraków
15.10.2007
J. Kitowski (CYFRONET) Polish Grid: National Grid Initiative in Poland  CGW'07, Kraków
       


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.