Start Aktualności Building a National Distributed e-Infrastructure – PL-Grid

 

Building a National Distributed e-Infrastructure – PL-Grid

Informacja o książce prezentującej osiągnięcia naukowe i techniczne polskiego NGI została opublikowana na stronie internetowej wydawnictwa Springer.

Building a National Distributed e-Infrastructure – PL-Grid

Książka zostanie wydana w serii: Lecture Notes in Computer Science, Vol. 7136, w podserii: Information Systems and Applications, incl. Internet/Web, and HCI.

W publikacji zawartych zostało 26 artykułów oraz indeks tematyczny (178 pozycji) i przydatny słownik pojęć (59 pozycji).

W pierwszym, wprowadzającym artykule, opisane zostały pokrótce najważniejsze z czynników, które przyczyniły się do powstania e-infrastruktury PL-Grid; przedstawiony został także jej stan obecny i plany dotyczące przyszłego rozwoju. Drugi artykuł przedstawia sposób, w jaki trzy rodzaje gridowego oprogramowania pośredniczącego (gLite, UNICORE i QosCosGrid) są zintegrowane z platformą PL-Grid i rozbudowane o dodatkowe usługi wsparcia. Trzeci artykuł opisuje doświadczenia związane z wdrażaniem usług operacyjnych PL-Grid i ich aktualny stan, podczas gdy następne trzy artykuły zawierają szczegółowe informacje na temat oprogramowania pośredniczącego wdrożonego w infrastrukturze PL-Grid. W kolejnych czterech artykułach opisane są podstawowe mechanizmy bezpieczeństwa, obejmujące narzędzia i rozwiązania bezpieczeństwa wdrożone w naszej e-infrastrukturze. W książce można także znaleźć artykuły poświęcone nowym metodom monitorowania infrastruktury, udostępnianiu pamięci dyskowej i wdrożeniu umów dotyczących poziomu dostarczanych usług. Siedem artykułów zawiera szczegółowy opis środowisk użytkownika: platformy Eclipse Parallel Tools zintegrowanej z QosCosGrid, środowiska Migrating Desktop, środowiska Science Gateways opartego na Vine Toolkit, platformy eksperymentów GridSpace i środowiska InSilicoLab.

Pięć artykułów – przygotowanych przez zespoły użytkowników końcowych – zawiera informacje o zastosowaniu oprogramowania pośredniczącego i infrastruktury PL-Grid do rozwiązywania problemów naukowych takich jak: analiza morfologii ziarna, poszukiwanie wspólnych motywów strukturalnych w rodzinach białek, obliczenia chemiczne, molekularne modele dynamiczne, obliczenia LHC i symulacje Monte Carlo dla Cherenkov Telescope Array. W ostatnich dwóch artykułach opisano szkolenia i działania promocyjne prowadzone w ramach projektu.

Podczas prac nad zawartością książki, edytorzy mieli na celu przygotowanie pozycji, która będzie stanowiła ważne źródło informacji dla naukowców, programistów i administratorów systemów wykorzystujących w swej pracy badawczej środowiska gridowe. Celem tej publikacji miało być również promowanie współpracy i wymiany pomysłów w procesie budowania wspólnej europejskiej e-infrastruktury. Mamy nadzieję, że książka spełni te założenia.

Więcej informacji na stronie internetowej wydawnictwa Springer.


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.