Start Aktualności Oprogramowanie Key File System (KeyFS) zostało wdrożone na infrastrukturze PL-Grid

 

Oprogramowanie Key File System (KeyFS) zostało wdrożone na infrastrukturze PL-Grid

Oprogramowanie Key File System (KeyFS) zostało wdrożone na infrastrukturze PL-Grid

W dniu 17.01.2012 oprogramowanie Key File System (KeyFS) zostało udostępnione użytkownikom infrastruktury PL-Grid.

Oprogramowanie Key File System (KeyFS), zainstalowane na maszynach UI (ang. User Interface) w infrastrukturze PL-Grid, może dostarczać użytkownikowi gridowych poświadczeń (klucz prywatny i certyfikat użytkownika) od razu po zarejestrowaniu się użytkownika w portalu i wygenerowaniu certyfikatu Simple CA.

W takim przypadku nowy użytkownik nie musi wykonywać całej sekwencji czynności związanej z pobraniem paczki PKCS12 z portalu (skopiowanie PKCS12 na wybrane UI, konwersja na format akceptowany przez narzędzia gridowe, zapewnienie odpowiednich praw dostępu, itp.). KeyFS dostarczy plików z certyfikatem i kluczem prywatnym użytkownikowi na UI, w chwilę po rejestracji konta w portalu.

Aby móc skorzystać z funkcjonalności dostarczanej przez oprogramowanie KeyFS, należy wyeksportować klucz prywatny i certyfikat korzystając z portletu „Eksport certyfikatu do LDAP”, który znaleźć można w zakładce „Moje konto” w Portalu PL-Grid. Więcej informacji ...

Eksportowanie certyfikatu i klucza prywatnego do bazy LDAP projektu PL-Grid jest opcjonalne i możliwe tylko dla certyfikatów Simple CA.


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.