Start Oferta Infrastruktura gridowa Mam już konto PL-Grid

 

Mam już konto PL-Grid

Zarejestrowałem się i co dalej?

Jak uzyskać dostęp do zasobów PL-Grid?

W wyniku procesu rejestracji w Portalu PL-Grid użytkownik otrzymuje konto, dzięki któremu uzyskuje:

 • dostęp do portalu PL-Grid (portal.plgrid.pl), gdzie można zarządzać swoimi ustawieniami i usługami,
 • możliwość wystąpienia (z poziomu portalu) o konto na serwerze dostępowym (ang. User Interface - UI), z którego można uruchamiać zadania lokalnie lub gridowo; pracę w trybie gridowym umożliwia pięć serwerów dostępowych (zlokalizowanych w siedzibach Partnerów Projektu: ACK Cyfronet AGH w Krakowie, ICM UW w Warszawie, PCSS w Poznaniu, CI TASK w Gdańsku, WCSS  we Wrocławiu), podczas gdy dostęp do lokalnych zasobów PL-Grid poprzez system kolejkowy PBS realizowany jest tylko z klastra "Zeus" w ACK Cyfronet AGH udostępniającego obecnie: moc obliczeniową 105 TFlops, pamięć masową 1.8 PBytes,
 • dostęp do infrastruktury gridowej poprzez oprogramowanie:
  • gLite - wymagany certyfikat i rejestracja w wirtualnej organizacji PL-Grid VO: vo.plgrid.pl (dostępne z Portalu),
  • UNICORE - wymagany certyfikat i rejestracja (dostępna z Portalu),
  • QosCosGrid - wymagany certyfikat i rejestracja (dostępna z Portalu),
 • pełny dostęp do systemu pomocy „Helpdesk PL-Grid” (więcej informacji w sekcji „Wsparcie użytkownika”).

 

W przypadku, kiedy użytkownik będzie potrzebował do swych obliczeń specjalnej konfiguracji maszyn, oprogramowania lub większego przydziału zasobów obliczeniowych, powinien wysłać informację o takim zapotrzebowaniu na email: helpdesk at plgrid.pl .

Certyfikaty w PL-Grid

Zarządzanie certyfikatami możliwe jest w Portalu Użytkowników:

 • jeśli użytkownik posiada już certyfikat, może go zarejestrować w Portalu,
 • dostępna jest tam również procedura uzyskiwania osobistego certyfikatu gridowego
  • istnieje także możliwość natychmiastowego uzyskania certyfikatu ograniczonego do zasobów w Polsce.

  

Jak uzyskać pomoc

W przypadku wątpliwości lub problemów, prosimy o:

   

Podziękowania za wykorzystanie infrastruktury projektu PL-Grid

Użytkownik jest zobligowany do załączenia następującej informacji o wykorzystaniu infrastruktury PL-Grid w publikacjach, które powstały w oparciu o wyniki uzyskane przy użyciu tej infrastruktury:

 • "Praca została wykonana z wykorzystaniem Infrastruktury PL-Grid."

lub

 • "This research was supported in part by PL-Grid Infrastructure."


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.