Start Oferta Promocja

 

Promocja

W ramach Projektu prowadzonych jest szereg aktywności promujących PL-Grid, jego cele i zadania, mających na celu szerokie rozpowszechnienie informacji o możliwościach wsparcia badań naukowych w Polsce obliczeniami wielkiej skali na udostępnionej bezpłatnie e-infrastrukturze tworzonej przez Konsorcjum Projektu.

 

Inicjatywy projektu PL-Grid

Jedną z aktywności promocyjnych Projektu jest organizowanie seminariów, warsztatów i konferencji gridowych w Polsce, w trakcie których uczestnicy mają okazję uzyskać informacje o udostępnianej infrastrukturze i możliwościach wykorzystania jej do obliczeń dużej skali, a także o pozostałych elementach oferty Projektu. Informacje na temat tego typu wydarzeń dostępne są w sekcji Aktualności.

 

Popularyzacja oferty Projektu

Inicjatywa Polskiej Infrastruktury Gridowej i jej oferta są także popularyzowane poprzez aktywny udział przedstawicieli Projektu w innych, dużych, ogólnopolskich i zagranicznych konferencjach (prelekcje, wystawy promujące osiągnięcia Projektu, demonstracje aplikacji i narzędzi, itp.). Uczestnicy tych wydarzeń mogą uzyskać informacje o Projekcie, jego osiągnięciach i dalszych perspektywach rozwoju e-infrastruktury w Polsce.

Informacje o nadchodzących i przeszłych wydarzeniach związanych z tematyką technologii gridowych i obliczeń dużej skali są zamieszczane na stronach PL-Grid w sekcji Wydarzenia.

 

Materiały promocyjne

Materiały promocyjne projektu PL-Grid, takie jak broszury, prezentacje, artykuły, filmy demonstracyjne, są udostępniane do pobrania ze stron Projektu (w sekcji Materiały promocyjne).

 

PL-Grid na serwisach społecznościowych i innych

Informacje o projekcie PL-Grid są na bieżąco umieszczane również w serwisach Twitter, Facebook i YouTube. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron w tych serwisach.

 

 

Zainteresowanych materiałami promocyjnymi Projektu, udziałem w wydarzeniach organizowanych przez PL-Grid lub informacjami o innych przedsięwzięciach bieżących i planowanych, prosimy o kontakt:

Zofia Mosurska
e-mail: z.mosurska at cyfronet.pl


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.