Start O Projekcie Partnerzy

 

Partnerzy

Projekt jest realizowany przez konsorcjum PL-Grid, utworzone w styczniu 2007 r., w skład którego wchodzą następujące instytucje:

Logotyp
Nazwa skrócona
Nazwa pełna
Dane kontaktowe
 cyfronet  ACK CYFRONET AGH Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH w Krakowie
e-mail: cyfronet at cyfronet.pl
tel.: (+48 12) 632 33 55
 icm_small  ICM UW Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego w Warszawie
e-mail: info at icm.edu.pl
tel.: (+48 22) 874 91 00
 pcss  PCSS Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe w Poznaniu
e-mail: office at man.poznan.pl
tel.: (+48 61) 858 20 02
task_logo_small
 CI TASK Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej w Gdańsku
e-mail: office at task.gda.pl
tel.: (+48 58) 347 24 11
 wcss3  WCSS Wrocławskie Centrum Sieciowo - Superkomputerowe we Wrocławiu
e-mail: contact at wcss.wroc.pl
tel.: (+48 71) 320 39 21

 

mapa_polski

Struktury organizacyjne

Konsorcjum PL-Grid jest zarządzane przez Radę Konsorcjum, sprawującą funkcje stanowiące i nadzorcze. W skład Rady wchodzą osoby delegowane przez uczestników Konsorcjum. Na czele Rady Konsorcjum stoi Przewodniczący, który wybierany jest przez Radę na trzyletnie kadencje. Pierwszym Przewodniczącym został wybrany prof. dr hab. Piotr Bała z ICM UW.

Rada Konsorcjum jest odpowiedzialna za:

  • strategię i program merytoryczny działania Konsorcjum, 
  • ustalenie zasad wykorzystania i podziału środków finansowych oraz majątku i wartości własności intelektualnych, uzyskanych w wyniku działalności Konsorcjum,
  • dokonanie oceny merytorycznych i finansowych sprawozdań przedkładanych przez Koordynatora,
  • podejmowanie decyzji o przyjęciu nowego uczestnika Konsorcjum.

 

Rada Konsorcjum powołała prof. dra hab. inż. Jacka Kitowskiego na stanowisko Dyrektora Konsorcjum PL-Grid, który kieruje działalnością Konsorcjum i koordynuje jego działania w kraju i na forum międzynarodowym.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania Konsorcjum, Rada Konsorcjum powołuje Zarząd Konsorcjum PL-Grid na czas trwania kadencji Rady Konsorcjum.


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.