Start O Projekcie Struktura

 

Struktura

Realizowana w ramach Projektu e-infrastruktura jest bazą, na której konstruowane są specjalizowane systemy specyficzne dla różnych dziedzin nauki, obejmujące usługi i narzędzia zorientowane na wykorzystywane typy aplikacji (patrz Rys. 1 poniżej).

 struktura

Rys.1: Struktura projektu PL-Grid.

Rozwiązania zastosowane przy budowaniu e-infrastruktury są od początku zintegrowane z podobnymi platformami w świecie, a w szczególności – z systemami gridowymi powstałymi w wyniku projektów EGEE i DEISA. Konsorcjum PL-Grid reprezentuje Polskę w tworzonej Europejskiej Inicjatywie Gridowej (EGI).
Oprogramowanie e-infrastruktury obejmuje:

  • narzędzia użytkownika, takie jak: portale, systemy zarządzania i monitorowania aplikacji, systemy wizualizacji wyników i inne zgodne z używanym w Projekcie oprogramowaniem niższych warstw,
  • biblioteki programistyczne,
  • system wirtualnych organizacji: podsystemy certyfikatów i kont, rozliczanie wykorzystania zasobów, podsystem bezpieczeństwa,
  • system zarządzania danymi: katalogi metadanych, zarządzanie replikami, transfer plików,
  • system zarządzania zasobami: zarządzanie zadaniami, monitorowanie aplikacji, usług gridowych i infrastruktury, zarządzanie licencjami, zarządzanie lokalnymi zasobami.

Wymienione powyżej systemy budowane są w oparciu o oprogramowanie powstałe w ramach projektów EGEE i DEISA (korzysta z nich obecnie największa liczba użytkowników) oraz w wyniku rozwoju oprogramowania powstałego w ramach innych projektów EU IST, głównie takich, w których uczestniczyły polskie zespoły. Jest ono instalowane tak, aby z zasobów e-infrastruktury mogli korzystać, jako z platformy produkcyjnej, użytkownicy tych systemów na zasadach wzajemności.
W obrębie Projektu oferowane są 3 rodzaje infrastruktury: produkcyjna, deweloperska, testowa. Dla prawidłowego funkcjonowania Projektu w przyszłości nieodzowne jest monitorowanie postępu w zakresie systemów gridowych i na tej podstawie proponowanie ulepszeń do konstruowanej e-infrastruktury.


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.