Start O Projekcie Zadania Zadanie 1

 

Zadanie 1

Zarządzanie Projektem

Do podstawowych celów Zadania 1 należy koordynacja realizacji bieżących aktywności, identyfikacja potencjalnych problemów i zagrożeń, opracowanie planów operacyjnych i wspólnych przedsięwzięć, ocena realizacji merytorycznej i finansowej, współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, a także promocja Projektu.

Główne podzadania Zadania 1 są następujące:

  • 1.1 Koordynacja.
    Zarządzanie finansami Projektu, koordynowanie działań poszczególnych Zadań Projektu oraz raportowanie postępów Projektu.
  • 1.2 Planowanie strategiczne.
    Analiza istniejących rozwiązań i podejmowanie decyzji w sprawach związanych z kierunkiem ewolucji technicznej infrastruktury PL-Grid.
  • 1.3 Promocja.
    Informowanie opinii publicznej oraz potencjalnie zainteresowanych jednostek i instytucji o działalności i rezultatach Projektu.


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.