Start O Projekcie Zadania Zadanie 2

 

Zadanie 2

Infrastruktura sprzętowa

Głównym celem tego Zadania jest zebranie i opracowanie informacji na temat istniejącej infrastruktury sprzętowej w poszczególnych ośrodkach obliczeniowych oraz informacji o potrzebach użytkowników i charakterystyce wykorzystania sprzętu. Ważnym zadaniem jest też wymiana doświadczeń na temat wcześniejszych wdrożeń aparatury oraz monitorowanie stanu dostępnych rozwiązań technologicznych. W ramach Zadania 2, w trakcie trwania Projektu opracowana została macierz potencjału sprzętowego i potrzeb ośrodków obliczeniowych zgodnie z kierunkami rozwoju e-infrastruktury. Prace wykonywane w tym Zadaniu mają bezpośrednie przełożenie na 6-ty i 7-my wskaźnik realizacji celów Projektu oraz 4-ty i 5-ty wskaźnik rezultatu. W ramach Zadania jest również realizowane monitorowanie i adaptacyjna prognoza wartości tych wskaźników.

 

Zadanie 2 dzieli się na następujące podzadania:

  • 2.1 Przygotowanie i koordynacja zakupów sprzętu.

    - Zebranie i opracowanie informacji na temat istniejącej infrastruktury sprzętowej w poszczególnych ośrodkach obliczeniowych

    - Zebranie informacji o potrzebach użytkowników i charakterystyce wykorzystania sprzętu

    - Monitorowanie stanu dostępnych rozwiązań technologicznych

    - Opracowanie macierzy potencjału sprzętowego i potrzeb ośrodków obliczeniowych zgodnie z kierunkami rozwoju e-infrastruktury

    - Przygotowanie specyfikacji technicznej dotyczącej sprzętu

    - Informowanie o możliwościach technicznych instalacji w poszczególnych ośrodkach i koordynowanie zakupów sprzętu

    - Koordynacja zakupu i instalacji sprzętu, oraz „lokalnego” oprogramowania.

  • 2.2 Instalacja i utrzymanie infrastruktury sprzętowej.
    Instalacja i administracja lokalnych zasobów: komputerów obliczeniowych i systemu składowania danych, usuwanie problemów ze sprzętem i usługami.


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.