Start O Projekcie Zadania Zadanie 3

 

Zadanie 3

Centrum Operacyjne

Jednym z kluczowych czynników świadczących o sukcesie inicjatywy dostarczenia e-infrastruktury dla nauki jest możliwość wykorzystywania jej przez naukowców w ich codziennej pracy. Wymaga to zapewnienia dostępności i niezawodności infrastruktury na poziomie produkcyjnym. Dlatego też, głównym celem Zadania 3 jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania e-infrastruktury. Centrum Operacyjne (CO) koordynuje ponadto wykorzystanie zasobów udostępnianych w ramach różnych typów tej infrastruktury, w tym do celów produkcyjnych i badawczych. Infrastruktura jest udostępniana wszystkim zespołom badawczym posiadającym obiektywną potrzebę jej wykorzystania.

 

Zadanie 3 dzieli się na następujące podzadania:

 • 3.1 Koordynacja Centrum Operacyjnym.
  Kierowanie zadaniami działaniami Centrum Operacyjnego wyznaczając kierunek oraz nadzorując postęp prac w zespołach Centrum.
 • 3.2 Zarządzanie zasobami.
  Opracowywanie rozwiązań dotyczących zarządzania zasobami Projektu w ramach otwartej polityki przydziału zasobów w każdym z ośrodków; Grupa Zarządzania Zasobami jest odpowiedzialna za monitorowanie i podsumowanie rozliczania wykorzystania zasobów.
 • 3.3 Współpraca z infrastrukturą EGI.
  Instalacja i utrzymywanie oprogramowania warstwy pośredniej zgodnego z EGI, współdziałanie e-infrastruktury z infrastrukturą europejską; utrzymanie serwisów specyficzne dla tej infrastruktury i prowadzony monitoring tych serwisów.
 • 3.4 Współpraca z infrastrukturą DEISA.
  Instalacja i utrzymywanie oprogramowania warstwy pośredniej zgodnego z DEISA, współdziałanie e-infrastruktury z infrastrukturą DEISA; utrzymanie serwisów specyficzne dla tej infrastruktury i prowadzenie monitoringu tych serwisów.
 • 3.5 Infrastruktura badawcza.
  Opracowanie i wdrożenie mechanizmów udostępniania zasobów na żądanie dla zespołów badawczych wymagających wydzielonych zasobów.
 • 3.6 Narzędzia operacyjne.
  Dostosowanie i wdrożenie istniejących narzędzi do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Centrum Operacyjnego, m.in. monitorowania zasobów, przechowywania informacji o konfiguracji, rozliczeń z wykorzystania.

 


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.