Start O Projekcie Zadania Zadanie 4

 

Zadanie 4

Rozwój oprogramowania e-infrastruktury i narzędzi użytkownika

Projekt PL-Grid oferuje infrastrukturę sprzętową oraz oprogramowanie warstwy pośredniej i użytkowe do tworzenia e-infrastruktury oraz do budowy organizacji wirtualnych w sposób dynamiczny i zautomatyzowany. Użytkownik końcowy, czy też twórca aplikacji, może korzystać z narzędzi wysokiego poziomu, które „przykrywają“ złożoność e-infrastruktury. Narzędzia te, wraz z pełną dokumentacją, są udostępniane wszystkim użytkownikom e-infrastruktury poprzez specjalnie do tego celu uruchomione repozytorium narzędzi pośrednich i usług. Repozytorium jest elementem składowym portalu e-infrastruktury i zostało utworzone zgodnie ze standardami europejskimi na podstawie doświadczeń płynących z projektów OMII i OMII-Europe (PCSS jest partnerem projektu OMII-Europe).

 

Zadanie 4 dzieli się na następujące podzadania:

 • 4.1 Analiza wymagań użytkowników oraz repozytorium oprogramowania.
  W ramach tego podzadania analizie poddane zostały wymagania użytkowników infrastruktury gridowej. Nacisk został położony na funkcjonalność oraz łatwość dostępu do danych, aplikacji i zasobów oraz łatwość użytkowania infrastruktury gridowej. W trakcie analizy wymagań dla użytkowników polskiego gridu wzięto pod uwagę podobne analizy przeprowadzone wcześniej dla projektów EGEE, DEISA, OMII-Europe, HPC-Europa i innych projektów infrastrukturalnych. Efektem tego zadania jest zbiór usług i narzędzi middleware, narzędzi dostępowych oraz narzędzi wspomagających użytkowników oraz twórców aplikacji wraz z rekomendacjami dotyczącymi wymaganych rozszerzeń dla poszczególnych elementów tego zbioru.
 • 4.2 Reinżynieria istniejących narzędzi i oprogramowania.
  To zadanie jest kontynuacją podzadania 4.1 i jego celem jest opracowanie nowych, doskonalszych z punktu widzenia PL-Grid, wersji oprogramowania pośredniego i narzędzi wybranych w podzadaniu 4.1.
 • 4.3 Wirtualne laboratorium.
  W ramach tego podzadania opracowane zostało środowisko ułatwiające użytkowanie aplikacji PL-Grid oraz umożliwiające zaawansowanym użytkownikom konstruowanie złożonych aplikacji (eksperymentów) w postaci workflow. Tutaj wykorzystane zostały środowiska takie jak GridSphere, Vine, gEclipse, MD, etc.
 • 4.4 Wirtualne organizacje i dostęp do danych ze wsparciem wiedzy.
  Celem jest opracowanie i wdrożenie oprogramowania do dynamicznego tworzenia i zarządzania wysoko-poziomowymi wirtualnymi organizacjami oraz dostarczenie zintegrowanego środowiska w odniesieniu do zróżnicowanych systemów pamięci masowych, realizowanego w oparciu o standardy.
 • 4.5 Narzędzia zarządzania zasobami i bezpieczeństwem.
  Opracowanie i wdrożenie systemu ułatwiającego negocjacje przydziału zasobów dla VO i monitorowanie realizacji polityki zasobów.


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.