Start O Projekcie Zadania Zadanie 5

 

Zadanie 5

Szkolenia i wsparcie użytkowników

Celem Zadania 5 jest zapewnienie efektywnego wykorzystania zasobów obliczeniowych a przez to przyczynienie się do szybszego rozwoju. Osiągnięcie tego celu wymaga dobrej współpracy między zespołami obsługującymi infrastrukturę a użytkownikami. Różnorodność dziedzin naukowych oraz ich specyficzne wymagania niosą ze sobą konieczność powołania zespołu specjalistów odpowiedzialnego za koordynację i komunikację w poszczególnych dziedzinach. Zespół tworzą osoby zaznajomione nie tylko z platformą obliczeniową, ale również posiadające doświadczenie w pracy z aplikacjami i ich specyficznymi wymaganiami. Zespół ma również duże znaczenie z punktu widzenia zarządzania. Jest on głównym łącznikiem pomiędzy gridami dziedzinowymi a Centrum Operacyjnym, co znacznie usprawnia przepływ informacji pomiędzy tymi jednostkami. Ze względu na duże doświadczenie w pracy z gridem zespół bierze również udział w prowadzeniu szkoleń Partnerów. Przyjęte rozwiązania i sposób organizacji szkoleń są zgodne z podobnymi działaniami prowadzonymi w ramach polskich i europejskich projektów dotyczących tworzenia e-infrastruktury, które prowadzą taką działalność (obecnie EGI.InSPIRE i DEISA).

 

Zadanie 5 dzieli się na następujące podzadania:

  • 5.1 Wsparcie dla użytkowników.
    Organizacja zespołu ekspertów służącego wsparciem dla użytkowników aplikacji i zapewnienie dobrej jakości działania tzw. helpdesku oraz proaktywne budowanie bazy wiedzy dla użytkowników. Organizacja merytorycznego wsparcia dla zespołów rozwijających aplikacje.
  • 5.2 Udostępnianie pakietów oprogramowania komercyjnego i udostępnianie licencji.
    Koordynowanie wykorzystania licencji oprogramowania komercyjnego oraz opracowanie sposobów udostępniania pakietów komercyjnych w środowisku PL-Grid.
  • 5.3 Szkolenia, popularyzacja i dokumentacja.
    Opracowanie programu szkoleń i przygotowanie materiałów do zajęć dydaktycznych, organizacja działalności popularyzatorskiej i dokumentacyjnej oraz forum dyskusyjnego.

 


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.