Start O Projekcie Zadania Zadanie 6

 

Zadanie 6

Bezpieczeństwo infrastruktury

Głównym celem Zadania 6 jest zapewnienie bezpieczeństwa danych i zasobów sprzętowych, przede wszystkim w sensie prywatności, integralności i dostępności. W ramach zadania wykonywane są następujące prace: opracowanie wymagań bezpieczeństwa dla ośrodków e-infrastruktury; opracowanie procedur reagowania na incydenty dotyczące bezpieczeństwa; cykliczne przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa; utrzymywanie struktury CA/RA w Polsce dla potrzeb Projektu; zapewnienie istnienia spójnego mechanizmu autentykacji i autoryzacji w ramach tworzonej infrastruktury; pro-aktywne monitorowanie elementów e-infrastruktury.

 

Zadanie 6 dzieli się na następujące podzadania:

  • 6.1 Wdrożenie standardów i procedur bezpieczeństwa.
    Opracowanie procedur reagowania na incydenty dotyczące bezpieczeństwa; procedury zgłaszania wyników audytu bezpieczeństwa; procedury zgłaszania nowych błędów istotnych dla bezpieczeństwa.
  • 6.2 Monitorowanie bezpieczeństwa i zarządzanie zagrożeniami.
    Proaktywne monitorowanie infrastruktury; audyt na poziomie sieci; audyt na poziomie systemów operacyjnych; testy penetracyjne; śledzenie podatności komponentów programowych.
  • 6.3 Struktura CA/RA dla wszystkich użytkowników.
    Przeprowadzenie analizy i wyboru modelu struktury PKI oraz opracowanie polityki certyfikacji; stworzenie procedur związanych z cyklem życia certyfikatu, takich jak: rejestracja abonentów, odnawianie (opcjonalne), wydawanie, dystrybucja i odwoływanie certyfikatów czy przetwarzanie informacji o statusie certyfikatów; stworzenie bazy danych o osobach, którym wystawiono certyfikat oraz opracowanie umów pomiędzy użytkownikami i CA.


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.