Start O Projekcie Założenia Projektu

 

Założenia Projektu

Poniżej zestawione zostały ogólne założenia funkcjonowania Projektu, obecnie realizowane:

  • Wsparcie dla systemów produkcyjnych EGI i DEISA. Systemy EGI i DEISA są wspierane zgodnie z zasadami obowiązującymi w tych infrastrukturach, w pełnej współpracy z organizacjami (projektami), które je koordynują i rozwijają. Infrastruktura Projektu podąża za zmianami, które następują w oprogramowaniu i procedurach zarządzania w tych systemach tak, aby utrzymać pełną zgodność. Większość zasobów systemu jest udostępniana użytkownikom w ramach wymienionych systemów gridowych. W ich ramach przewiduje się tworzenie Wirtualnych Organizacji (VO) łączących zasoby Projektu i innych ośrodków europejskich.
  • Otwarcie na nowe systemy gridowe. Nowe systemy gridowe oraz oprogramowanie wspomagające, opracowane w środowisku samego Projektu, jak i w instytucjach niezależnych, są włączane do e-infrastruktury produkcyjnej w zakresie istniejącego lub przewidywanego zapotrzebowania. Została opracowana procedura ich testowania i weryfikacji.
  • Wyodrębnianie zasobów do celów badawczych. W ramach e-infrastruktury jest możliwe wyodrębnienie niewielkiego rozproszonego zbioru zasobów do celów specjalnych. Do tego celu przeznaczona została pewna liczba maszyn, która może być przekazywana (z prawami administrowania) do użytku zainteresowanemu zespołowi na określony czas. Procedura ta jest wykorzystywana do udostępniania zasobów dla testbedów badawczych (nowe oprogramowanie gridowe, eksperymenty wymagające dedykowanych zasobów, itp.), jak i dla testbedów tworzonych w celu testowania nowych wersji oprogramowania produkcyjnego oraz dodatkowego oprogramowania włączanego w te systemy.
  • Współpraca systemów produkcyjnych. Budowana e-infrastruktura zapewnia dobre wykorzystanie mocy obliczeniowej przez użytkowników, którzy korzystają z wielu środowisk obliczeniowych. Platformy EGI i DEISA są rozlokowane symetrycznie w e-infrastrukturze, to znaczy, ani oprogramowanie EGI, ani DEISA nie jest platformą bazową (preferowaną). Współpraca tych środowisk zapewnia płynne przesuwanie mocy obliczeniowej między środowiskami EGI i DEISA oraz innymi typami infrastruktury. W tej dziedzinie zostały sprawdzone i wprowadzone mechanizmy opracowane w innych projektach (m.in. w projekcie D-GRID, GRIP, GIN).
  • Efektywne zarządzanie zasobami. Ze względu na fakt, że zasoby sprzętowe e-infrastruktury są wykorzystywane w różny sposób (w wielu testbedach), został wprowadzony system monitorowania oraz zarządzania zasobami. Zostały wypracowane procedury uzgadniania harmonogramu wykorzystania zasobów w oparciu o politykę zarządzania zasobami każdego z Partnerów, która jednak respektuje ustalenia Projektu. Podstawową zasadą zarządzania zasobami e-infrastruktury jest jawność polityki zarządzania zasobami oraz jej realizacji. Szczegóły negocjowania zasobów przez grupy użytkowników (reprezentowane przez VO) są realizowane bezpośrednio pomiędzy VO a centrami zasobów za pomocą narzędzi, które ułatwiają ten proces. Ważnym elementem jest zbieranie danych o wykorzystaniu zasobów (tzw. accounting), obejmujące również ich wykorzystanie lokalne (niegridowe). Wyniki wykorzystania zasobów, uzupełnione o opinię użytkowników o ośrodkach, przedstawiane są Radzie Konsorcjum związanej z Projektem, która może zgłosić sugestie dotyczące zmiany polityki zarządzania zasobami prowadzonej przez dany ośrodek.
  • Współpraca z dostawcą sieci. Budowana e-infrastruktura, jako ważny klient PIONIERa (dostawcy sieci), powinna mieć dobrze zdefiniowane wymagania w zakresie dostępu do sieci komputerowej; spełnianie tych wymagań powinno być monitorowane. Ma to szczególne znaczenie dla części użytkowników Projektu, dla których będą konfigurowane specjalne łącza. Przykładem tego typu aplikacji jest eksperyment fizyczny ATLAS.
  • Wspieranie adaptacji aplikacji. Zorganizowany został zespół, który wspiera adaptacje nowych aplikacji oraz organizuje środowisko użytkowników. Stworzony został zbiór usług technicznych i konsultacyjnych, które zapewniają wsparcie grup użytkowników na etapie wchodzenia w środowisko gridowe oraz użytkowania go.
  • Rozwój oprogramowania infrastruktury dla nauki. W ramach Projektu tworzone jest oprogramowanie, które w przyszłości uzupełni zestaw usług oferowanych przez PL-Grid dla środowisk naukowych. Poszczególne komponenty będą wybierane pod względem ich użyteczności dla użytkowników.

 


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.