Start Współpraca z EGI

 

Współpraca z EGI

Udział projektu PL-Grid w zadaniach EGI

W ramach współpracy z EGI (Europejską Inicjatywą Gridową), projekt PL-Grid jest zaangażowany w:

 • działania rady EGI.eu - PL-Grid ma swojego reprezentanta wśród 7 członków Rady Wykonawczej EGI.eu.
 • EGI-InSPIRE - poprzez wkład Partnerów PL-Grid w:
  • Zadania Globalne: 'Działanie Gridu i nadzorowanie e-Infrastruktury' oraz 'Koordynacja przydziału zasobów i dostarczania wsparcia dla Wirtualnych Organizacji różnych Narodowych Inicjatyw Gridowych (NGI)',
  • Zadania Międzynarodowe (podobnie jak wszystkie pozostałe NGI),
  • Chemię Obliczeniową – organizację i zarządzanie Wyspecjalizowanym Centrum Wsparcia - Chemia Obliczeniowa i Inżynieria Materiałowa oraz współpraca z EGI,
  • Rozwój ujednoliconego oprogramowania warstwy pośredniej za pośrednictwem Europejskiej Inicjatywy Oprogramowania Warstwy Pośredniej (European Middleware Initiative),
  • Przenoszenie aplikacji naukowych, szczególnie odnośnie architektury UNICORE, w ramach Wyspecjalizowanego Centrum Wsparcia - Przenoszenie Aplikacji.

Centrum Bezpieczeństwa (CB) PL-Grid, kierowane przez Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe (WCSS), aktywnie reprezentuje Projekt w EGI. Uczestniczymy m. in. w działaniach grupy EGI Computer Security Incident Response Team. W ramach tych działań w ostatnim czasie przedstawiciele CB brali udział w spotkaniu roboczym EGI CSIRT odbywającym się w Karlsruhe. W połowie maja w skali całego EGI uruchomiono Security Site Challenge - akcję mającą na celu sprawdzenie reakcji administratorów na symulowane incydenty bezpieczeństwa. CB jest odpowiedzialne za koordynację tych działań w polskich ośrodkach i współpracę z innymi krajami oraz infrastrukturą EGI.

PL-Grid, jako polska Narodowa Infrastruktura Gridowa, jest zobowiązany do zapewnienia pewnych usług wykorzystywanych w ramach EGI:

 • systemu monitorowania dostępności usług,
 • systemu śledzenia problemów i systemu wsparcia użytkownika,
 • systemu accountingu (wykorzystania zasobów).

 

Dokumenty, nowości i linki


UK_flag


 


Mapa witryny
Copyright © 2011, Konsorcjum PL-Grid. Wszelkie prawa zastrzeżone.